QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
   
Data pager
Page size:
select
 204 items in 11 pages
Báo cáo quản trị năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng Văn phòng quý 4 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng Văn phòng quý 3 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT. Thành viên BKS Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đai hội cổ đông bất thường 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Bổ nhiệm Phó giám đốc đối với ông Trần Thọ Phong Kích vào đây để download file đính kèm!
Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Kích vào đây để download file đính kèm!
Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Quang Kích vào đây để download file đính kèm!
Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 9 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán riêng Văn phòng (giữa niên độ 2017) Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo kiểm toán tài chính riêng Văn phòng (giữa niên độ 2017) Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán giữa niên độ 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com