QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
   
Data pager
Page size:
select
 239 items in 12 pages
Nghị quyết thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng Quý 3 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm KTT Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi nhân sự Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 8 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT Tháng 3 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lần 3 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (riêng văn phòng) Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo kết quả triệu tập Đại hội cổ đông lần 2 và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - lần 2 Kích vào đây để download file đính kèm!
Công bố ký Hợp đồng kiểm toán
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com