QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
   
Data pager
Page size:
select
 220 items in 11 pages
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
CV của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn họp ĐHCĐ năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng Quý 1 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo thường niên năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
TB của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để ĐHCĐ Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình ý kiến ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán riêng 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị Tháng 3 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình chênh lệch kết quả SXKD của BCTC tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán riêng 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng Văn phòng quý 4 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com