QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Nghị quyết HĐQT
   
Data pager
123
Page size:
select
 48 items in 3 pages
Nghị quyết thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm KTT Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 8 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT Tháng 3 năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 9 năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Tháng 3/2017) Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ KTT, bổ nhiệm quyền KTT Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT T9/2016 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị (TH 6 tháng đầu năm 2015) Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 5/2015 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết DHDCD năm 2015 và các tài liệu đính kèm Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết họp HĐQT tháng 4 năm 2015 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị (BC thực hiện quý 1,2) Kích vào đây để download file đính kèm!
Điều lệ (đính kèm Nghị quyết DHDCD 2013) Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com