QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo khác
Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT. Thành viên BKS
File đính kèm
 
TIN KHÁC
 
  
Data pager
Page size:
select
 67 items in 4 pages
Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT. Thành viên BKS
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đai hội cổ đông bất thường 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
Bổ nhiệm Phó giám đốc đối với ông Trần Thọ Phong
Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc
Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Quang
Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
TB về ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2014
Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Điều lệ dự thảo)
Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (P4)
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com