QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo khác
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (23/06/2018)
Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã xác nhận Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty sẽ triệu tập họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 23/6/2018.
File đính kèm
 
TIN KHÁC
 
  
Data pager
Page size:
select
 82 items in 5 pages
Báo cáo tình hình Dự án Vinafor
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội cổ đông năm 2019
Thông báo bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng
Thông báo thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lần 3
Thông báo kết quả triệu tập Đại hội cổ đông lần 2 và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - lần 2
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CV của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn họp ĐHCĐ năm 2018
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
TB của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để ĐHCĐ
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018
Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT. Thành viên BKS
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đai hội cổ đông bất thường 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com