Giới thiệu

Tên pháp định: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Tên quốc tế: Song Da 1.01 Joint Stock Company
Viết tắt: Song Đa 1.01 JSC

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội. Điện thoại +84-(0)4-22.25.35.01 Fax +84-(0)4-22.25.35.04.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký DN thay đổi lần thứ mười số: 0101426757 ngày 05/06/2012 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp.

Ngày 21/11/2007,2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng.

Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 13/12/2010 Công ty được cấp giấy chứng nhận chào bán 2.000.000 cổ phiếu ra công chúng. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 14.689.050.000 đồng, tăng vốn điều lệ của Công ty lên: 44.689.050.000 đồng.

Ngày 27/11/2014 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 14/2007/GCNCP-VSD-3 đăng ký bổ sung chứng khoán. Với số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 2.757.177 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty lên: 72.260.820.000 đồng 

+84-(0)4-22.25.35.01

 A    Hội đồng quản trị    
 1    Tạ Văn Trung            Chủ tịch
 2    Phạm Thanh Phong       Thành viên
 3    Lê Văn Quang    Thành viên
   
 B    Ban kiểm soát      
 1    Lê Trung Hiếu                Trưởng Ban
 2    Phạm Thị Hải An   Thành viên
 3    Phạm Hữu Nhất             Thành viên
 C    Ban Giám đốc      
 1    Tạ Văn Trung                 Giám đốc
 2    Trần Thọ Phong   Phó giám đốc 

*NGUỒN: http://web.archive.org/web/20180905034322/https://songda101.com.vn/GioiThieu.aspx?nCate=36&sName=GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U&sName1=

(*) Lưu ý: Dữ liệu được Songda101.com.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.