LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

– Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

– Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

– Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

– Kinh doanh bất động sản;

– Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

– Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

– Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

– Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

– Kinh doanh vật liệu xây dựng;

– Xây dựng các công trình giao thông;

– Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

– Nhận uỷ thác đầu tư./.